Công Ty Tnhh Tân Việt – Cửa Hàng Vlxd – Đằng Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 420 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3730 683
Trang web
Tọa độ 208.425.944, 10.670.460.999.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Phương Hà - Khối 7