Công Ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng Số 3 Than Trung Quốc – Mông Dương

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 3, Khu 1H, Phường Mông Dương, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0203 3868 226
Trang web
Tọa độ 21.094.490.099.999.900, 107.310.285

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng Số 3 Than Trung Quốc ở đâu?

Tổ 3, Khu 1H, Phường Mông Dương, Thành Phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Mông Dương, Cẩm Phả, Quảng Ninh, Việt Nam

Công Ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng Số 3 Than Trung Quốc có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Tập Đoàn Xây Dựng Số 3 Than Trung Quốc là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Thiết Kế Xây Dựng LOUIS - Phường 15