Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Medent – Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 37 Bàu Cát 3, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1800 6575
Trang web https://medent.vn/
Tọa độ 10.793.563.299.999.900, 10.664.160.419.999.900

 


Địa chỉ Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Medent ở đâu?

37 Bàu Cát 3, Phường 14, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Medent như thế nào?

Thứ Sáu:[07:45-17:00], Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:45-17:00], Thứ Ba:[07:45-17:00], Thứ Tư:[07:45-17:00], Thứ Năm:[07:45-17:00]

Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Medent có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Medent là: https://medent.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quảng Cáo Đinh Phan - Linh Đông