CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHÚC TÍN – Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 181 Đ. Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 2214 2006
Trang web http://phuctinmedical.com/
Tọa độ 10.774.262, 10.667.471.669.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty Cổ Phần Thiết Bị Văn Phòng Phẩm Lê Phương Phú Quốc - Khu phố 5 Phường