Công Ty TNHH Thương Mại Cơ Khí Đúc Minh Hiệp – Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 25, Lương Thế Vinh, Thành Phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 091 400 41 80
Trang web
Tọa độ 131.046, 10.929.442.759.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đầu Tư Nông Nghiệp Quốc Tế Việt Mỹ Tây Ninh - Hoà Hội