CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KÍNH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC – Tân Thới Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 66/4A, TÂN THỚI HIỆP, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP, 12, TP HCM, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 5401 8063
Trang web
Tọa độ 108.653.969, 106.642.005

 


Địa chỉ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KÍNH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC ở đâu?

66/4A, TÂN THỚI HIỆP, KHU PHỐ 4, PHƯỜNG TÂN THỚI HIỆP, 12, TP HCM, Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KÍNH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[07:30-19:30], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[07:30-19:30], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KÍNH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KÍNH XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Nhôm - Kính Inox Suổl - Phường 7