Công Ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Vận Tải & Xây Dựng Thành Dũng – TT. Đập Đá

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 333, Hồng Lĩnh, Phường Đập Đá, Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định, TT. Đập Đá, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3839 159
Trang web
Tọa độ 13.919.535.199.999.900, 1.090.860.361

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại & Dịch Vụ Nguyên Thành An - Đài Sơn