Công Ty Tnhh Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Việt Đức – Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 116 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3868 3012
Trang web http://www.viduco.com/vn
Tọa độ 107.771.865, 1.066.643.793

 


Địa chỉ Công Ty Tnhh Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Việt Đức ở đâu?

116 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Tnhh Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Việt Đức như thế nào?

Thứ Sáu:[06:00-18:00], Thứ Bảy:[06:00-18:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:00-18:00], Thứ Ba:[06:00-18:00], Thứ Tư:[06:00-18:00], Thứ Năm:[06:00-18:00]

Công Ty Tnhh Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Việt Đức có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Tnhh Thương Mại Trang Thiết Bị Y Tế Việt Đức là: http://www.viduco.com/vn

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Hiệu Bình - Phư Lâm