Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Trúc Hà – P. Ngọc Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 19 Vũ Thạnh, P. Ngọc Châu, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3864 388
Trang web
Tọa độ 209.255.139, 10.633.732.069.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Sinh Tố Hiền - Thắng Lợi