Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng Kiên Tân Phát – Phường Mỹ Xuyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Lô 2D4 Trịnh Văn Ấn, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 6253 340
Trang web
Tọa độ 103.754.422, 1.054.315.621

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng Kiên Tân Phát ở đâu?

Lô 2D4 Trịnh Văn Ấn, Phường Mỹ Xuyên, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng Kiên Tân Phát như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng Kiên Tân Phát có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Thương Mại Và Tư Vấn Xây Dựng Kiên Tân Phát là:

Hình ảnh tham khảo