Công Ty TNHH TM Vận Tải Sao Hoa – Đằng Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 63 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3738 039
Trang web
Tọa độ 208.415.735, 1.066.970.102

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Vận Chuyển Và Bốc Xúc Việt Hùng - Phường 7