Công ty TNHH Trang thiết bị – Dụng cụ y khoa Tân Mai Thành | Tan Mai Thanh Medical – Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 766/3 Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 090 903 68 96
Trang web https://tanmaithanh.com/
Tọa độ 107.731.675, 1.066.699.151

 


Địa chỉ Công ty TNHH Trang thiết bị - Dụng cụ y khoa Tân Mai Thành | Tan Mai Thanh Medical ở đâu?

766/3 Đường Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Trang thiết bị - Dụng cụ y khoa Tân Mai Thành | Tan Mai Thanh Medical như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00]

Công ty TNHH Trang thiết bị - Dụng cụ y khoa Tân Mai Thành | Tan Mai Thanh Medical có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Trang thiết bị – Dụng cụ y khoa Tân Mai Thành | Tan Mai Thanh Medical là: https://tanmaithanh.com/

Hình ảnh tham khảo