Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân – Phường 15

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 133 Số 3 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3864 5515
Trang web http://viettanmed.com/
Tọa độ 107.725.957, 10.665.409.419.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân ở đâu?

133 Số 3 Cư Xá Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-12:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00]

Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Khoa Học Kỹ Thuật Việt Tân là: http://viettanmed.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HUỲNH GIA TẠI HÀ NỘI - Liễu Giai