Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng – Đổng Quốc Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 9, Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Lê Chân, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3622 590
Trang web
Tọa độ 2.084.064, 1.066.926.953

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng ở đâu?

9, Đường Nguyễn Văn Linh, Quận Lê Chân, Đổng Quốc Bình, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty CP Xây Lắp Hải Long - Hạ Lý