Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Dương Đoàn Nguyên – Bắc Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 102A Nguyễn Du, Bắc Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3693 366
Trang web
Tọa độ 183.460.632, 1.058.937.299

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Vlxd Nguyễn Minh Dũng - Phường 8