Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phú Mỹ – Tây Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ VWQQ+MP5, Cụm Công Nghiệp Tây Xuân, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Tây Xuân, Tây Sơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 098 247 77 27
Trang web
Tọa độ 138.891.431, 10.893.934.399.999.900

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phú Mỹ ở đâu?

VWQQ+MP5, Cụm Công Nghiệp Tây Xuân, Xã Tây Xuân, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định, Tây Xuân, Tây Sơn, Bình Định, Việt Nam

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phú Mỹ có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phú Mỹ là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Tmsx Kinh Doanh Vlxd Cần Thơ - An Phú