Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Phú Tài – Thanh Châu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ GWFC+52H, Đường Trần Thị Phúc, Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam, Việt Nam
Số điện thoại 097 738 08 60
Trang web
Tọa độ 205.229.414, 10.592.010.599.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Thép Minh Triết - Diên Khánh