Công Ty TNHH Việt Thanh – Khu Công Nghiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5QRF+J8J, Khu Công Nghiệp, Mê Linh, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3818 2864
Trang web
Tọa độ 211.915.793, 1.057.732.633

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Đá Hoa Cương Thành Danh - Phường 3