Công ty TNHH Việt Thuỷ Sinh – Xử Lý Nước Thải – Thạnh Xuân

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thạnh Xuân 52, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 093 242 28 90
Trang web http://thietbimoitruonghcm.com/
Tọa độ 108.974.352, 1.066.814.941

 


Địa chỉ Công ty TNHH Việt Thuỷ Sinh - Xử Lý Nước Thải ở đâu?

Thạnh Xuân 52, Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Việt Thuỷ Sinh - Xử Lý Nước Thải như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-15:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

Công ty TNHH Việt Thuỷ Sinh - Xử Lý Nước Thải có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Việt Thuỷ Sinh – Xử Lý Nước Thải là: http://thietbimoitruonghcm.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng trọ cho thuê - Trường An