CÔNG TY TNHH VLXD QUANG HƯNG BẾN TRE – Hữu Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Huyện lộ 173, ấp 2, Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre 930000, Việt Nam
Số điện thoại 0833 453 979
Trang web
Tọa độ 102.685.646, 10.639.160.609.999.900

 


Địa chỉ CÔNG TY TNHH VLXD QUANG HƯNG BẾN TRE ở đâu?

Huyện lộ 173, ấp 2, Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre 930000, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY TNHH VLXD QUANG HƯNG BẾN TRE như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-11:30], Thứ Ba:[08:00-11:30], Thứ Tư:[08:00-11:30], Thứ Năm:[08:00-11:30], Thứ Sáu:[08:00-11:30]

CÔNG TY TNHH VLXD QUANG HƯNG BẾN TRE có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY TNHH VLXD QUANG HƯNG BẾN TRE là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Xây nhà nuôi yến Cần Thơ - Hưng Gọi Yến - Thới Bình