Công Ty TNHH Xây Dựng 557 – Phường Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 314 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 024 0385 5299
Trang web
Tọa độ 212.785.615, 10.621.246.289.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cơ Sở Đá Mỹ Nghệ Hảo Đá - Đắk Mil