Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Sơn Hải – Đồng Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ FJH4+95R, Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thị Xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3825 755
Trang web
Tọa độ 174.784.756, 1.066.053.869

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Sơn Hải ở đâu?

FJH4+95R, Đường Hữu Nghị, Phường Nam Lý, Thị Xã Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Sơn Hải có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Xây Dựng Tổng Hợp Sơn Hải là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Xây Dựng - Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Đỗ Nghĩa - P.Ninh Xá