Công ty TNHH Xây dựng và thương mại GDD – 261-A Đông Khê

Thông tin địa điểm

Địa chỉ T.P, 261-A Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 098 724 87 42
Trang web
Tọa độ 208.483.695, 10.669.927.539.999.900

 


Địa chỉ Công ty TNHH Xây dựng và thương mại GDD ở đâu?

T.P, 261-A Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại GDD như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-11:30], Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-11:30], Thứ Ba:[07:30-11:30], Thứ Tư:[07:30-11:30], Thứ Năm:[07:30-11:30]

Công ty TNHH Xây dựng và thương mại GDD có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại GDD là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CN CTY TNHH Chống Thấm và Xây Dựng Kim Bảo Phát - Long Toàn