Công Ty TNHH Xuất Khẩu Hàng Thủ Công Mỹ Nghệ Vạn Xuân – Phường Hải Thịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17 Trần Hưng Đạo, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 6251 106
Trang web
Tọa độ 174.707.166, 10.662.017.399.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Đại Hưng - Khánh Bình