Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghiệp Trường Thành – Đồng Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ FHMM+9X6, Khu Công Nghiệp Tây Bắc, Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 091 912 52 58
Trang web
Tọa độ 17.483.404, 1.065.849.054

 


Địa chỉ Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghiệp Trường Thành ở đâu?

FHMM+9X6, Khu Công Nghiệp Tây Bắc, Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghiệp Trường Thành như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:30], Chủ Nhật:[07:00-17:30], Thứ Hai:[07:00-17:30], Thứ Ba:[07:00-17:30], Thứ Tư:[07:00-17:30], Thứ Năm:[07:00-17:30], Thứ Sáu:[07:00-17:30]

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghiệp Trường Thành có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Công Nghiệp Trường Thành là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Khánh Phong - Hoà Thọ Tây