Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thịnh Hằng 86 – Trung Minh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ R9X4+8Q6, Hồ Ngọc, Phố Ngọc, Trung Minh, Kỳ Sơn, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0218 3841 098
Trang web
Tọa độ 208.482.944, 105.356.875

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng LONG DUNG - Phú Yên 56000