Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Tấn Minh Quảng Trị – Đông Hải

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10, Hoàng Hữu Chấp, Phường Đông Lương, Thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị, Đông Hải, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 090 350 31 59
Trang web
Tọa độ 16.799.146.999.999.900, 1.071.260.588

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Điện T&D - Hồng Hà