Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn N & K – Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 171, Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3700 748
Trang web
Tọa độ 103.589.887, 10.708.913.849.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn N & K ở đâu?

171, Huyền Trân Công Chúa, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn N & K như thế nào?

Thứ Sáu:[07:00-18:00], Thứ Bảy:[07:00-18:00], Chủ Nhật:[07:00-18:00], Thứ Hai:[07:00-18:00], Thứ Ba:[07:00-18:00], Thứ Tư:[07:00-18:00], Thứ Năm:[07:00-18:00]

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn N & K có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn N & K là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Vật Liệu Xây Dựng Mỹ Linh - P.Tây Sơn