Công ty Tư vấn Du học HISA – Phường 7

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 330 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70008, Việt Nam
Số điện thoại 028 3517 0798
Trang web http://www.hisa.edu.vn/
Tọa độ 107.987.158, 1.066.878.335

 


Địa chỉ Công ty Tư vấn Du học HISA ở đâu?

330 Phan Xích Long, Phường 7, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 70008, Việt Nam

Giờ làm việc của Công ty Tư vấn Du học HISA như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:30], Thứ Ba:[08:00-17:30], Thứ Tư:[08:00-17:30], Thứ Năm:[08:00-17:30], Thứ Sáu:[08:00-17:30], Thứ Bảy:[08:00-12:00]

Công ty Tư vấn Du học HISA có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty Tư vấn Du học HISA là: http://www.hisa.edu.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Du Học Tân Thế Kỷ (NCSE) - Ho Chi Minh