Công ty tư vấn xây dựng Minh Cường – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 10 Hàm Nghi, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 091 526 84 86
Trang web
Tọa độ 168.030.637, 1.071.023.824

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH chế biến nông sản Hoa Sơn - Hoà Sơn