Công Ty Vận Tải Bắc Nam Phước Tấn – Bà Điểm

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 57/7, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 091 806 35 78
Trang web http://vanchuyenhanghcm.com/
Tọa độ 10.839.036.799.999.900, 10.661.088.029.999.900

 


Địa chỉ Công Ty Vận Tải Bắc Nam Phước Tấn ở đâu?

57/7, Bà Điểm, Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Công Ty Vận Tải Bắc Nam Phước Tấn như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-18:30], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Công Ty Vận Tải Bắc Nam Phước Tấn có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Vận Tải Bắc Nam Phước Tấn là: http://vanchuyenhanghcm.com/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhận Chở Hàng Quảng Ngãi - Nghĩa Kỳ