Công ty VLXD Bình Dương M C – Nhà máy gạch ngói Bến Cát – Mỹ Phước

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 5J33+7PW, Hai Tháng Chín, Mỹ Phước, Bến Cát, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3564 007
Trang web
Tọa độ 111.532.401, 10.660.431.319.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà máy gạch Tuynel Hàm Tân - Sông Phan