Công Ty Xây Dựng 185 – Phường Hải Thịnh

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tiểu Khu 1, Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3829 880
Trang web
Tọa độ 174.753.656, 1.066.143.944

 


Địa chỉ Công Ty Xây Dựng 185 ở đâu?

Tiểu Khu 1, Phường Đồng Phú, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Phường Hải Thịnh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Công Ty Xây Dựng 185 có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Xây Dựng 185 là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Ép Cọc Bê Tông Vĩnh Long - TNT - Tân Hạnh