CÔNG TY XÂY DỰNG GIA LONG – Sơn Kỳ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 341A Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 097 845 69 85
Trang web http://dichvuxaydung.com.vn/
Tọa độ 108.078.196, 10.661.979.319.999.900

 


Địa chỉ CÔNG TY XÂY DỰNG GIA LONG ở đâu?

341A Lê Trọng Tấn, Sơn Kỳ, Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của CÔNG TY XÂY DỰNG GIA LONG như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[00:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00]

CÔNG TY XÂY DỰNG GIA LONG có website không?

Địa chỉ trang web của CÔNG TY XÂY DỰNG GIA LONG là: http://dichvuxaydung.com.vn/

Hình ảnh tham khảo