Công ty xây dựng Minh Phương – TT. Bình Định

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 205 Trần Phú Huyện An Nhơn, TT. Bình Định, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3736 117
Trang web
Tọa độ 13.885.358, 1.091.143.451

 


Địa chỉ Công ty xây dựng Minh Phương ở đâu?

205 Trần Phú Huyện An Nhơn, TT. Bình Định, An Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Công ty xây dựng Minh Phương có website không?

Địa chỉ trang web của Công ty xây dựng Minh Phương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Doanh Nghiệp Tư Nhân Danh Nghiệp - Định Hoà