Công Ty Xây Dựng Thái Bình Dương – Đồng Phú

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tiểu Khu 9, Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3836 188
Trang web
Tọa độ 174.844.824, 1.065.788.606

 


Địa chỉ Công Ty Xây Dựng Thái Bình Dương ở đâu?

Tiểu Khu 9, Phường Bắc Lý, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Công Ty Xây Dựng Thái Bình Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Công Ty Xây Dựng Thái Bình Dương là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Quế Sơn - Chiềng An