Công ty Xây dựng thủy lợi Hải Dương – P. Phạm Ngũ Lão

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Thành Phố Hải Dương, P. Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0220 3852 658
Trang web
Tọa độ 209.373.413, 10.631.455.419.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Transport Construction Co., Ltd - Phường 3