Công Ty Xây Lắp Điện Quảng Nam – Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 7 Nguyễn Công Trứ, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0233 3859 445
Trang web
Tọa độ 1.681.196, 1.070.996.507

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà mặt phố Hà Nội - Thanh Xuân Bắc