Công Ty Xây Lắp Vật Liệu Xây Dựng – Bộ Xây Dựng – Phường Lê Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 180 Thánh Thiên, Phường Lê Lợi, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0204 3852 328
Trang web
Tọa độ 212.700.019, 1.061.987.166

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Tấn Phát - Kim Bảng