Công Ty Xuất Khẩu Lao Động – Long Xuyên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ XGFQ+247, Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0822 349 898
Trang web
Tọa độ 209.725.321, 1.065.377.839

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Dịch Vụ và Sản Xuất Bao Bì BigSun - Khu đô thị Định Công