Công ty Xuất nhập khẩu Lạng Sơn – Vĩnh Trại

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 2 Phai Vệ, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3870 165
Trang web
Tọa độ 218.508.233, 1.067.609.588

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Liên Minh Hợp Tác Xã Tỉnh Kiên Giang - Thanh Vân