Công Ty Xuất Nhập Khâu Y Tế Tỉnh Đông Tháp – Mỹ Trà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 234A QL30, Mỹ Trà, Mỹ Trà, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3851 270
Trang web
Tọa độ 10.490.194.599.999.900, 10.564.452.849.999.900

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIẤY TOÀN CẦU HẢI DƯƠNG - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP TOÀN CẦU - Ba Hàng