CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam – Thôn Câu Hà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ X783+FPM, Đường tỉnh 607, Thôn Câu Hà, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3843 668
Trang web http://www.forexco.com.vn/
Tọa độ 159.662.154, 1.082.542.948

 


Địa chỉ CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam ở đâu?

X783+FPM, Đường tỉnh 607, Thôn Câu Hà, Điện Bàn, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam có website không?

Địa chỉ trang web của CTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam là: http://www.forexco.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà máy gỗ công nghiệp - DNTN TÂN ĐẠI AN - Thanh Trì