Cty CP VLXD TTNT TP HCM Cmid – Phường Cô Giang

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 215 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3920 5104
Trang web http://www.cmid.com.vn/
Tọa độ 107.655.344, 1.066.935.802

 


Địa chỉ Cty CP VLXD TTNT TP HCM Cmid ở đâu?

215 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cty CP VLXD TTNT TP HCM Cmid như thế nào?

Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00], Thứ Bảy:[07:30-11:30]

Cty CP VLXD TTNT TP HCM Cmid có website không?

Địa chỉ trang web của Cty CP VLXD TTNT TP HCM Cmid là: http://www.cmid.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Đại Phú - Nguyên Lý