CTY TNHH 195 LONG XUYÊN – P. Mỹ Bình

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 195 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3955 519
Trang web http://195longxuyen.vn/
Tọa độ 10.385.856.799.999.900, 1.054.355.748

 


Địa chỉ CTY TNHH 195 LONG XUYÊN ở đâu?

195 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của CTY TNHH 195 LONG XUYÊN như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00]

CTY TNHH 195 LONG XUYÊN có website không?

Địa chỉ trang web của CTY TNHH 195 LONG XUYÊN là: http://195longxuyen.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Thiết Bị Công Nghiệp Trường Minh - Phường 25