CTY TNHH MTV TM DV TIA CHỚP ( CHUYÊN KD VĂN PHÒNG PHẨM) – Khu dân cư 91B

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 91 Đ. B19, Khu dân cư 91B, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3898 187
Trang web http://vanphongphamtiachop.business.site/
Tọa độ 10.024.981, 10.575.493.189.999.900

 


Địa chỉ CTY TNHH MTV TM DV TIA CHỚP ( CHUYÊN KD VĂN PHÒNG PHẨM) ở đâu?

Số 91 Đ. B19, Khu dân cư 91B, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của CTY TNHH MTV TM DV TIA CHỚP ( CHUYÊN KD VĂN PHÒNG PHẨM) như thế nào?

Thứ Bảy:[07:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:00], Thứ Ba:[07:30-17:00], Thứ Tư:[07:30-17:00], Thứ Năm:[07:30-17:00], Thứ Sáu:[07:30-17:00]

CTY TNHH MTV TM DV TIA CHỚP ( CHUYÊN KD VĂN PHÒNG PHẨM) có website không?

Địa chỉ trang web của CTY TNHH MTV TM DV TIA CHỚP ( CHUYÊN KD VĂN PHÒNG PHẨM) là: http://vanphongphamtiachop.business.site/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  CTY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN NÔNG SẢN BHL SƠN LA - Mường Bằ