CTY TNHH XD – Công Nghệ Môi Trường Nano – Long Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 661 Võ Văn Kiệt, Long Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3683 939
Trang web http://nanoentech.com.vn/
Tọa độ 100.714.043, 1.057.247.744

 


Địa chỉ CTY TNHH XD - Công Nghệ Môi Trường Nano ở đâu?

661 Võ Văn Kiệt, Long Hoà, Bình Thủy, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của CTY TNHH XD - Công Nghệ Môi Trường Nano như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-17:00], Thứ Ba:[07:00-17:00], Thứ Tư:[07:00-17:00], Thứ Năm:[07:00-17:00], Thứ Sáu:[07:00-17:00], Thứ Bảy:[07:00-11:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa]

CTY TNHH XD - Công Nghệ Môi Trường Nano có website không?

Địa chỉ trang web của CTY TNHH XD – Công Nghệ Môi Trường Nano là: http://nanoentech.com.vn/

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  SHOWROOM VINFAST HẬU GIANG - Khu vực 3