Cửa Hàng Bách Hóa – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 21A, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khóm 8, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam
Số điện thoại 0291 3828 580
Trang web
Tọa độ 92.952.836, 1.057.350.202

 


Địa chỉ Cửa Hàng Bách Hóa ở đâu?

21A, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khóm 8, Phường 1, Bạc Liêu, Việt Nam

Cửa Hàng Bách Hóa có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Bách Hóa là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Tạp Hóa Như Hương - Ea Tam