Cửa Hàng Bách Hóa – Trái Cây Mỹ Phụng – Phường 1

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 17, Lê Lợi, Phường 1, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Phường 1, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 3851 292
Trang web
Tọa độ 9.944.035.699.999.990, 10.634.267.969.999.900

 


Địa chỉ Cửa Hàng Bách Hóa - Trái Cây Mỹ Phụng ở đâu?

17, Lê Lợi, Phường 1, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh, Phường 1, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cửa Hàng Bách Hóa - Trái Cây Mỹ Phụng như thế nào?

Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Cửa Hàng Bách Hóa - Trái Cây Mỹ Phụng có website không?

Địa chỉ trang web của Cửa Hàng Bách Hóa – Trái Cây Mỹ Phụng là:

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Hàng Tuyết Anh - Hy Cương