Cửa Hàng Băng Đĩa Hình Đức Thanh – Phú Hậu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 26 Lê Thánh Tôn, Phú Hậu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3527 756
Trang web
Tọa độ 16.472.479, 1.075.844.056

 


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cửa Hàng Băng Đĩa F.A - Thắng Lợi